راهنمای بررسی گارانتی محصول

ـ گارانتی محصولات شرکت در هنگام خروج از انبار، قبل از ارسال به خریدار توسط تیم ما ثبت خواهد شد.

ـ در زمان تحویل مرسوله از پیک و قبل از باز شدن محصول از سالم بودن جعبه و خوانا بودن شماره سریال درج شده روی جعبه محصول اطمینان حاصل نمایید.

ـ برای بررسی تاریخ گارانتی محصول طبق راهنمای ذیل عمل نمایید.

جهت ثبت و بررسی گارانتی محصولات، در فهرست سایت عنوان اعتبارسنجی و بررسی گارانتی را کلیک کرده سپس بررسی گارانتی را کلیک نمایید.

سپس شماره سریال(S/N) ۱۳ رقمی روی جعبه محصول را در کادر مربوطه وارد نمایید و بررسی را کلیک نمایید.

در این مرحله کادر سبز رنگی نمایش داده خواهد شد، که شامل نام خریدار، نام محصول، تاریخ شروع و پایان گارانتی است

keyboard_arrow_up